Adres Tespiti

MB Özel Dedektiflik hizmetleri olarak adres tespit edilcek hedef kişi ile müşteri arasında ticari, hukuki ya da medeni bağ bulunması gerekmektedir.
Adres Tespiti
Ticari : İş veya ticaret ilişkisinin olması,

Hukuki . Hakkında açılmış veya açılacak bir davanın olması,
Aile bağı : Aile fertlerinden biri olması,


Adresin bulunmasındaki amaç:
1-Maddi-manevi zarara uğramış kişi veya kişilerin mağduriyetinin giderilmesinde.
2-Bu sebeple açılmış her hangi bir davanın çabuk sonuçlanmasında.
3-Özellikle Adaletin gerçekleşmesinde yarar sağlamalıdır.


Çalışma alanımız:
Mahkeme veya icra dairelerinde, alacaklı tarafından aleyhine alacak davası açılmış, aranılan borçlu veya dolandırıcıların bilinmeyen adresinin tespit edilmesi.
Boşanma, velayet, nafaka ve tazminat davalarında davacı, davalı, tanık ve diğer tarafların adresinin tespit edilmesi,
Aile bağı olan kişilerin bulunması amacıyla adres tespiti yapılması.
Yukarıda belirttiğimiz kurallar çerçevesinde bulunması istenen kişinin adresi, mevcut bilgiler doğrultusunda araştırılıp tespit edilecek.


Müracaatçıların dikkatine!
Adresin bulunması neticesinde gelişecek olaylar, özellikle her hangi bir suçun oluşmasına neden olabileceğinin anlaşılması halinde; adres tespiti hizmeti verilmeyecektir

Adres Tespiti

Özel Dedektiflik Derneği
telefon görüşmesi dinleme